VSC 3 – XTS

Beskrivelse

Sammenligne
modeller

Sammenligne
modeller

Additional information

Lengdebevegelse (X-akse)

1760 – 9000

Tverrbevegelse (Y-akse)

700 (900,1000)

Vertikalbevegelse (Z-akse)

850 (950)

Bord størrelse

X-akse+400 x y-akse

Spindelkon

ISO 40

Antall verktøyplasser

ingen grenser

Maskin vekt

14700 + x*2750 kg

Har du spørsmål?

Vi hjelper deg ved første anledning