VSC 2 – XTS50

Beskrivelse

Sammenligne
modeller

Sammenligne
modeller

Additional information

Lengdebevegelse (X-akse)

1760 – 9000

Tverrbevegelse (Y-akse)

600

Vertikalbevegelse (Z-akse)

800

Bord størrelse

X-akse+400 x y-akse

Spindelkon

ISO 50

Antall verktøyplasser

ingen grenser

Maskin vekt

15000 + x*2750 kg

Har du spørsmål?

Vi hjelper deg ved første anledning