VCF 850L II

Beskrivelse

Sammenligne
modeller

Sammenligne
modeller

Additional information

Lengdebevegelse (X-akse)

3000

Tverrbevegelse (Y-akse)

850

Vertikalbevegelse (Z-akse)

800

Bord størrelse

3500 x 870

Rundbord

Spindelhastighet

12 000 (18 000)

Spindelkon

ISO 40

Hurtigmating (X/Y/Z)

40

Antall verktøyplasser

30 / 60 / 100

Maskin vekt

24 000 kg

Har du spørsmål?

Vi hjelper deg ved første anledning