Puma TT 2100SYY

DN Solutions Puma TT 2100SYY

Beskrivelse

PUMA TT 2100SYY er en ny serie høyproduktive CNC dreiebenker med to spindler og to revolvere, begge med Y-akse. Moderne konstruksjonsmetoder gjør at dette er hurtige, høypresise og meget stabile maskiner. Hele kroppen er støpt i et stykke hvilket gir optimal stabilitet og redusert verktøyforbruk. Vangene er en kombinasjon av flatvanger og lineærføringer, som gir en optimal kombinasjon av stabilitet og høy hastighet.

DN Solutions har brukt sin lange erfaring, og avanserte beregningsteknikker i konstruksjonen. Komponentene som benyttes og konstruksjonsprinsippet for maskinene gir maksimal driftssikkerhet.

PUMA TT 2100SYY er utstyrt med et øvre og et nedre revolverhode. Begge revolverhodene er utstyrt med en kraftig Y-akse med 100mm bevegelse. Begge revolverhodene kan ha roterende verktøy i alle 12 posisjoner, samt at hvert revolverhode har 24 indekseringsposisjoner som gjør det mulig å benytte verktøyholdere med doble eller triple verktøy. Ved indeksering går revolveren direkte til det valgte verktøyet, uten mellomposisjonering.

Revolverhodene løfter seg ikke ut ved indeksering, og den innvendige mekanismen står under overtrykk, slik at spon og kjølevæske ikke trenger inn.

PUMA TT 2100SYY er også utstyrt med to identiske spindler med integrerte spindelmotorer og full C-akse. De integrerte spindelmotorer gir optimal dynamikk med høy akselerasjon/retardasjon og høye dreiemomenter som muliggjør høy produktivitet.

Sammenligne
modeller

Sammenligne
modeller

DN Solutions Puma TT 1300SYY
TT 2100SYY

Additional information

Maks dreie diameter

230

Stangmatrial diameter

65 / 65

Spindelhastighet

5000 o/min

Antall verktøy

12+12 (24+24)

Roterende verktøyhastighet

5 000 o/min

Hurtigmating (X/Z/A)

30 / 40 / 40 m/min

Spindelmotor (kW)

25

DN Solutions Puma TT 1300SYY
TT 2100SYYB

Additional information

Maks dreie diameter

230

Stangmatrial diameter

81 / 65

Spindelhastighet

3500 / 5000 o/min

Antall verktøy

12+12 (24+24)

Roterende verktøyhastighet

5 000 o/min

Hurtigmating (X/Z/A)

30 / 40 / 40 m/min

Spindelmotor (kW)

22 / 25 kW

Additional information

Har du spørsmål?

Vi hjelper deg ved første anledning