IXN – Cheto

Beskrivelse

CHETO er en portugisisk produsent som produserer avanserte dyphullsbormaskiner for diametre fra 4 til 40 mm og borlengder opp til 3000 mm. Borlengden kan økes ved å bore i flere trinn.  Flere maskiner er levert i Norge. For mer informasjon klikk her: Cheto

Portugal er en stor produsent av formverktøy til plastindustrien, og mange av formene er store, mer enn 2 x 2 m. Et formverktøy krever mange kjølekanaler for å holde temperaturen nede, en typisk kjølekanal kan være 10 mm i diameter og 2 m eller lengere.

Dette var utgangspunktet til CHETO som ble etablert i 2009 og leverte sine første maskiner til portugisisk verktøyindustri. Etter hvert utviklet CHETO også dyphullsbormaskiner som også kunne frese og gjenge, og noen modeller kan leveres med verktøyvekslere slik at arbeidsstykkene kunne bli maskinert helt i en oppspenning.

Model IXN, som er levert i Norge, har bor kapasitet fra 5 til 40 mm som standard, og kan bore opp til 2500 mm langt i en oppspenning.

Som standard har IXN et rundtbord, den største modellen kan ta arbeidsstykker på 30 tonn.

Når det bores kan kjølevannstrykket bli opp til 100 bar, og alle maskinene til CHETO er fullstendig innelukket på en måte som tåler så høye trykk.

Formverktøy var utgangspunktet til CHETO, men i dag er kundene også mange andre produsenter, olje/gass industrien er blitt en stor kunde.

Dyphullsborring brukes gjerne når lengden som skal borres er mer enn 10 x diameteren.Hvis man prøver å gjøre dette i dreiebenker så kan det være vanskelig og ta lang tid. P.A.Bachke AS har levert flere spesialmaskiner for dyphullsboring til norske kunder, og representerer flere leverandører.

Et alternativ til en ren dyphulls bormaskin er en flatvanget dreiebenk som er utstyrt med et eget system for dyphullsboring. Dette leverer bl.a. den polske produsenten FAT – klikk her for mer informasjon.

P.A.Bachke AS er en god rådgiver for kompleks maskinering, også dyphulleboring. Vi har mye kunnskap om dyphullsboring og er en god samtalepartner for å vurdere hva som er riktig for din bedrift.

Sammenligne
modeller

Sammenligne
modeller

Additional information

Har du spørsmål?

Vi hjelper deg ved første anledning