P A Bachke 75 års Jubileum

P A Bachke 75 år:  Fra leker til verktøymaskiner
(Vi gjengir her intervjuet med Knut Christian 22. august 2022 av Morten Dahl – MetalSupply/Egmont)

– Vi har klart å omstille oss i 75 år. Så jeg er sikker på at vi skal klare å omstille oss i mange år framover også, sier tredje generasjons daglig leder i P A Bachke, Knut Christian Bachke.

I 75 år har P A Bachke (PAB) holdt det gående, først som importør av leker fra det tidligere Tsjekkoslovakia, og etter krigen startet PAB som importør av verktøymaskiner fra det tidligere østeuropeiske landet.

Import av verktøymaskiner ble fort PAB’s viktigste aktivitet, og flere agenturer fulgte raskt. En kjent spansk produsent, Juaristi, ble det gjort avtale med i 1949, og Juaristi er fremdeles en viktig leverandør for PAB. Ettersom årene har gått har PA Bachke blitt en velkjent importør og leverandør av flere kjente produsenter av verktøymaskiner fra ulike deler av verden.

KONGELIG BESØK: Kong Olav besøker Teknisk Messe på Sjølyst og P A Bachkes stand. Helt til venstre ses grunnlegger Per Anker Bachke.

Etabert i 1937
– Det var min bestefar, Per Anker Bachke som etablerte selskapet i 1937. To år senere, og bare ett år før andre verdenskrig startet, begynte han med import av leker fra Tsjekkoslovakia. Da krigen var over ble det åpnet for kvoter på maskiner fra det tidligere østeuropeiske landet, og siden han hadde så gode kontakter med landet, fikk han agentur på alle verktøymaskiner fra landet, forteller nåværende daglig leder, Knut Christian Bachke fra sitt kontor på Alna i Oslo.

Det tsjekkiske merket MAS Kovosvit er fortsatt en leverandør til Oslo-bedriften i dag. Han kan legge til at importen av verktøymaskiner begynte i 1947, og at behovet for slikt utstyr var stort etter fem år med krig verden over.

En av de første verktøymaskinkundene var Kristiansand Skruefabrikk, som fortsatt den dag i dag er en god kunde av P A Bachke.

Slo seg sammen
På 1980-tallet gikk P.A. Bachke i Oslo og K.A. Bachke i Trondheim sammen og dannet Bachke Maskin. Uenigheter om daglig drift og planer for fremtidig aktivitet gjorde at de to bedriftene noen år senere skilte lag igjen, og P.A. Bachke fortsatte som selvstendig bedrift med base i Oslo.
Dessverre førte markedsutviklingen og uheldige investeringer til Bachke Maskins konkurs. Konkursboet, med tidenes største varelager, ble kjøpt opp av tidligere ansatte og dannet grunnlaget for Kaspo Maskin. På denne tiden hadde andre generasjon, Knut Bachke, tatt over etter Per Anker Bachke, som døde i 1988. Knut Bachke var daglig leder for bedriften fram til 2009, da nåværende daglig leder og tredje generasjon – Knut Christian Bachke – tok over som sjef. Da hadde han vært i bedriften siden 2003. Det var også i 2009 at flyttet inn i nåværende lokaler i Stanseveien på Alna i Oslo.

15 ulike agenturer
I løpet av alle årene som er gått siden de fikk agenturet på tjekkoslovakiske TOS og MAS, har bedriften fått en rekke andre agenturer, og i dag er de leverandør av 15 ulike produsenter. Doosan – som nylig skiftet navn til DN Solutions – er det definivt største merke de har i porteføljen.
P A Bachke har kommet seg gjennom mange opp- og ned-turer gjennom de 75 årene som er gått siden oppstarten. Finanskrisen i 2008 og oljeprisfallet i 2015 er to gode eksempler på kriser som P A Bachke har kommet seg relativt godt gjennom.

– Vi har hatt en god bunnlinje lenge, og omsetningen i år blir på om lag 90 millioner kroner, sier den daglige lederen. PA Bachke har for tiden 17 ansatte, hvorav fire er ansatt utenfor hovedkontoret i Oslo.
Knut Christian Bachke mener at DN Solutions har vært en viktig pådriver for å senke prisene på avansert verktøymaskinteknologi og således gjort moderne produksjonsutstyr tilgjengelige for alle.

Kan gå bredt ut til kundene
– Det at vi har en av verdens største verktøymaskinprodusenter i ryggen, som bidrar til at norske bedrifter har råd til å investere i avansert produksjonsutstyr og roboter, gjør at vi kan gå bredt ut til kundene. Samtidig har vi andre merker, som for eksempel tyske AXA, der vi kan levere mer kundetilpassede maskiner, sier Bachke.

Hva vil du si er P A Bachkes største styrke?
-Jeg mener at vi har vært og er flinke til å finne kundens behov og det de er villig til å betale for. I tillegg har vi hatt fokus på å være åpne for nye og innovative merker utover Doosan. Jeg mener at vi har bredere nedslagsfelt enn mange av våre konkurrenter, svarer Bachke.

– Vi har også satset mye på å bygge opp en god serviceavdeling, som i tillegg til service gir kvalifisert opplæring og råd til våre kunder, legger han til.

Fortsatt er utstyr for olje- og gassproduksjon det største segmentet i norsk mekanisk industri som er Bachke’s hovedkunder, i tillegg har havbruk og fiskeoppdrett økt betraktelig de senere årene.

Fortsatt tro på olje og gass
– På meg virker det som om signalene fra stortingspolitikerne når det gjelder olje og gass i framtiden, har begrenset effekt i bransjen og at mange har innsett at det ikke er helt “solnedgang” enda. Mitt inntrykk er at bransjen har stor tro på at olje og gass vil være et stort og viktig marked i mange tiår fremover. Dagens utfordringer rundt energi i Europa viser at det er et komplekst tema uten noen “quick fix”, og at olje og gass vil være en viktig faktor i mange år fortsatt.

Hvordan ser du for deg framtiden til P A Bachke?
– Vi har klart å omstille oss i 75 år, og så vi skal nok klare oss i mange år framover også. Men pandemien har vist oss hvor sårbare våre økonomier er. Min spådom som følge av pandemien og den pågående krigen i Ukraina, er at Europa ønsker å produsere mer selv, og da vil markedet holde seg godt videre, svarer Bachke, som ikke stikker under en stol at det er utfordringer med hensyn til mangel på komponenter, mangel og prisøkning på råvarer og transportutfordringer.

– Krigen i Ukraina har påvirket europeiske produsenter mer enn sine asiatiske konkurrenter, og det er skremmende. På en måte har krigen ført til at vi i Europa har tapt  markedsandeler til Asia, sier han. Bachke er i dag et meget solid selskap med god økonomi.

– Den tilpasningsevne vi har vist, og vår evne til å finne gode løsninger for våre kunder, vil være verdifulle egenskaper i en spennende fremtid, sier den daglige lederen avslutningsvis.