Finansiering

I samarbeid med vår bankforbindelse DnBNOR Finans kan vi tilby gunstig finansiering og vi bruker vår kombinerte erfaring for å legge forholdene til rette. Tilbudene er avhengig av endelig godkjennelse fra DnB NOR.

Etter at garantitiden er gått ut kan vi tegne serviceavtaler for alle maskiner, også maskiner som ikke er levert av oss. Mer informasjon finnes under ”Service” på forsiden.

Eksempler

rentenivå oppdatert i februar 2010

Fullfinansiering av en CNC dreiebenk, komplett med drevne verktøy, C-akse, fullt utstyrt med salgspris NOK 750.000, Pr måned i 5 år NOK 14.012,- + termingebyr på NOK 75,-

Med maskinen i drift i 8 timer pr dag, 20 dager pr måned er kostnaden kun NOK 88,- pr time.

Fullfinansiering av en stor CNC dreiebenk som svinger ca. 700 mm over tverrsleide og kan dreie 2000 mm i lengde, komplett med drevne verktøy, C-akse, utstyr med salgspris NOK 2.000.000,-
Pr måned i 5 år NOK 37.353,-

Med maskinen i drift i 8 timer pr dag, 20 dager pr måned er kostnaden kun NOK 233,46 pr time.

Betaler man for eksempel 500.000,- på forskudd og har en garantert restverdi på 700.000,- faller beløpet pr måned til 17.785,-, som igjen blir 111,16 pr. time ved 8 timers bruk pr dag.

Fullfinansiering av en stor CNC dreiebenk som svinger ca. 900 mm over tverrsleide og kan dreie 5000 mm i lengde, komplett med Y-akse, drevne verktøy, C-akse, utstyr med salgspris NOK 3.900.000,-
Pr måned i 5 år NOK 66.471,-

Med maskinen i drift i 8 timer pr dag, 20 dager pr måned er kostnaden kun NOK 415,91 pr time.