Bli kjent med Protomek

Vi har besøkt Trond Bjerkeengen som er daglig leder av Protomek og fått god innsikt i bakgrunn og kapabiliteter. Se samtalen her: