Automatisering og robotisering

Riktig bruk av automatisering muliggjør sterkt økt produksjon med samme bemanning, med mindre feil og høyere kvalitet og leveringsdyktighet.

P.A. Bachke kan tilby alt fra enkle, standardiserte og rimelige løsninger til avanserte kundespesifikke anlegg, eller noe midt imellom. Vi leverer også 100% kundetilpassede spesialmaskiner.Norsk industri må være på topp både når det gjelder effektivitet og kvalitet for å kunne konkurrere med resten av verden, og automatisering av produksjonen blir stadig viktigere. Vi hører stadig at «automatisering passer ikke til vår produksjon»., men stemmer dette? Ny teknologi gjør at stadig mer produksjon kan automatiseres, selv ved 1-stykks produksjon og komplekse komponenter og vanskelige materialer.

Vi benytter Virtual Reality som et verktøy for å se muligheter og optimalisere et produksjonsløp.

P.A. Bachke stiller med et meget sterkt lag med en enorm kompetanse på automatisering av mekanisk produksjon, for å finne de beste løsningene for din bedrift. Som din sparringspartner hjelper vi deg med å finne de riktige løsningene som gjør at du kan være konkurransedyktig også om 5, 10 eller 20 år.

Videoen nedenfor viser produksjonsløsning for serieproduksjon av produkter til anleggsmaskiner, med maskin fra AXA og robot fra RobotNorge.

Vi ønsker å være din sparringspartner innen automatisering og robotisering av produksjonsprosesser innen mekanisk produksjon.Kontakt oss i dag for å skape nye muligheter og produksjonsløsninger.

Kontakt din sparringspartner på:info@pabachke.no+47 21 06 19 60

Her finner du mer informasjon fra RobotNorge AS som er landets ledende robotiseringsselskap og eneforhandler i Norge for ABBs totale robotprogram.Klikk her hvis du ønsker mer informasjon fra et suksess case innen automatisering og robotisering pabachke-robotnorge for vår kunde Ole G Nord-Varhaug

Fyll inn skjemaet nedenfor og vi vil kontakte deg ved første anledning: