Posted on Leave a comment

Ny suksessfull leveranse til Kvenna EMT

Nok en suksessfull leveranse, Kvenna EMT med sin nye Juaristi MX5 RAM.

Kvenna EMT gleder seg til å få en ny og moderne maskin. Vi utvider kapasiteten, øker effektiviteten, men det viktigste er å kunne tilføre ny verdi til kundene.

Den nye maskinen vil gi en mer effektiv produksjon, samt helt andre muligheter enn eksisterende produksjonsutstyr. Maskinen er industri 4.0 kompatibel og har alle muligheter for automatisert kjøring samt uthenting og evaluering av data.

For mer informasjon om muligheter, kontakt Daglig leder Knut Christian Bachke mobil: 45500410 eller kcb@pabachke.no