Kjære besøkende. Vi ønsker å informere om at din nettleser er utdatert og at vi ikke kan garantere for kvaliteten på din opplevelse. Hent ny nettleser: Opera, Firefox, Internet Explorer 8, Chrome, Safari. Hilsen PA Bachke
Service thumbnail

Service/feil

Ved rapportering av feil ber vi om at du registrerer en så detaljert feilbeskrivelse av problemet som mulig og med alarmene som evnt. vises på maskinen. Send gjerne inn bilder som vedlegg (lastes opp i skjema). Vi kontakter så deg!